Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem, OVK

OVK avser en besiktning av hela ventilationssystemet i fastigheten så att det uppfyller sin ursprungliga funktion. OVK görs med olika intervaller beroende på hur avancerat ventilationssystemet är.

Stadsbyggnadskontoret är myndighetsansvarig och kontrollerar så att OVK utförs i hela kommunen.

Tidsfrister OVK

Skolor, dagis etc
3 år
Flerbostadshus, kontor med mekanisk till- och frånluftssystem
3 år
Flerbostadshus, kontor med frånlufts fläktsystem
6 år
Flerbostadshus, kontor med självdrag
6 år

Protokoll

Ett protokoll upprättas över varje ventilationssystem. Detta protokoll är som ett ”bilbesiktningsintyg”. Vid avslutat arbete lämnas protokoll med information om anläggningen är godkänd eller inte. Ett exemplar av detta protokoll registreras och arkiveras på Stadsbyggnadskontoret.

OVK är lagstadgad sedan 1992.