En god ventilation – en trygghet för folkhälsan

Vi tillbringar ungefär 90 procent av vår tid inomhus och är därför beroende av att vårt inomhusklimat är bra.

Regelbundna kontroller minskar riskerna

I vilken sorts hus du än bor i är det viktigt att ventilationssystemet regelbundet ses över. Ventilationskanalerna blir smutsiga med tiden och kan i värsta fall gro igen helt. Låt din skorstenfejarmästare regelbundet inspektera ditt system och rengöra kanalerna, så minskar risken för sjukdom och allergi. Du kommer också att sova bättre om natten – och vara piggare om dagen.

Självdrag

I äldre hus finns ofta inget mekaniskt ventilationssystem, utan man förlitar sig på naturlagarna. Den är alltså mer effektiv på vintern än på sommaren. Själdragsprincipen fungerar bäst i äldre, relativt otäta hus, och under förutsättning att kanalerna är rena.

Mekanisk frånluftsventilation

Här har man satt in ventiler i taket kopplat till ett kanalsystem som suger ut luft från badrum, tvättstuga och kök med hjälp av en fläkt. Tilluften kommer in på samma sätt som vid själdragsventilation, men fläkten gör att luftväxlingen fungerar lika effektivt både sommar och vinter.

Mekanisk från- och tilluftsventilation med energiåtervinning

Vill man spara uppvärniningskostnader genom att inte släppa in så mycket kall luft i huset, kan man bygga in en värmeväxlare i det balanserade ventilationssystemet. Värmeväxlare för över värme från frånluft som går ut till den nya uteluften som är på väg in. Den inkommande tilluften kyler då inte ner lika mycket och man behöver inte höja värmeeffekten i samma utsträckning. Man bör dock inte stirra sig blind på den energivinst man kan göra genom en värmeväxlare. Tänk på att det krävs energi också för att driva luften genom värmeväxlaren, vilket minskar besparingen.