Besiktningar

Varje år utförs ca 1200 besiktningar och täthetsprovningar av Sotningsväsendet i Lund AB.

Anledningarna är många för att utföra besiktning och täthetsprovning av skorstenen:
• Vid köp eller försäljning av fastighet
• Installation eller ändring av eldstad/skorsten
• Lokalisering av rökkanal i befintlig skorsten
• Skada upptäckt i samband med sotning eller brandskyddskontroll
• Röklukt, misstanke om bristfälligheter
• Sprängningsarbeten
• Efter soteld