Sotningsväsendet i Lunds kundenkät
Om ni önskar vara anonyma vänligen lämna kontaktinformationsfälten längst ner tomma. Tänk då på att vi inte har möjlighet att kontakta er om så önskas.
1 = Inte nöjd 5 = Mycket nöjd
1 = Aldrig 5= Absolut
1 = Inte nöjd 5 = Mycket nöjd
För att vi ska kunna kontakta er vänligen fyll i era kontaktuppgifter nedan.